Tin tức & sự kiện

Kế hoạch hành động năm ATGT 2017

“Tiếp tục giảm từ 5%-10% số vụ, số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2016; giảm tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến đưòng bộ, đường ngang giao cắt với đường sắt. Tiếp tục giảm ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn…” Đó là mục tiêu kế hoạch hành động “ Năm an toàn giao thông 2017” của Tổng cục ĐBVN.

 

 

Responsive image

 

Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm

Đó là, nâng cao điều kiện an toàn của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch lập lại trật tự hành lang ATGT đường bộ; khắc phục kịp thời các bất cập về hệ thống báo hiệu; triển khai đồng bộ công tác thẩm tra, thẩm định ATGT đường bộ; rà soát xác định điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, đưa vào kế hoạch hàng năm để sớm xóa bỏ nguy cơ mất an toàn giao thông; tăng cường kiếm tra, giám sát việc thực hiện quy định bảo đảm TTATGT tại các khu vực thi công trên đường bộ đang khai thác;

 

Tăng cường các giải pháp để thực hiện có hiệu quả đề án, chính sách hướng tới phát triển hài hòa, kết nối hiệu quả giữa các phương thức vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy..., kết nối các cảng biển, nhà ga, các khu công nghiệp, khu chế xuất, các cửa khẩu, phù hợp với đặc điểm từng vùng, từng địa phương. Đôn đốc các địa phương xác định, phê duyệt đầu tư, quản lý khai thác điểm dừng nghỉ, các điểm đón trả khách đổi với các tuyến vận tải khách cố định; Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ; tăng cường kết nối, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý vận tải.

 

Tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về kiểm soát tải trọng phương tiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác kiểm soát tải trọng phương tiện, bảo đảm xử lý hiệu quả đối với các hành vi vi phạm về tải trọng phương tiện.Tiếp tục triển khai việc rà soát đảm bảo 100% các doanh nghiệp, các chủ phương tiện, các đầu mối bốc xếp hàng hóa ký cam kết không vi phạm tải trọng phương tiện.

 

Triển khai thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về hoạt động thanh tra, tiếp tục tổ chức kiểm tra hoạt động nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải; Tiếp tục tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp cho những người trực tiếp thực thi công vụ, nhiệm vụ liên quan đến công tác bảo đảm TTATGT.

 

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT: tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các đoàn thể xã hội triển khai hiệu quả, phong phú nội dung tuyên truyền; chú trọng xây dựng văn hóa giao thông tại các khu vực đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các trường học với đối tượng ưu tiên là thanh, thiếu niên.

 

Đẩy mạnh triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe, lái tàu, bằng, chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ, chất lượng đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ, đường thủy nội địa: Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe; triển khai có hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe”, Đề án “Đổi mới Giấy phép lái xe và xây dựng hệ cơ sở dữ liệu Giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc”.

 

Tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời đối với các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ hết hạn đăng kiểm, hết niên hạn sử dụng vẫn tham gia giao thông;

 

NPQ/KH:1059/KH-TCD8BVN
 

THÔNG TIN

GOOGLE MAP
 
Liên Hệ
Online : 17
Tất cả : 4988
Copyright © 2016 Vận Tải An Giang
Design by: DCTH - JSC