Cơ cấu tổ chức
Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Giám Đốc; Phòng Tổ chức HC; Phòng Kế toán; Phòng Kỹ thuật Vật tư; Phòng kinh doanh; Bến xe Long xuyên; Đội xe khách; Đội kiểm tra xử lý; 04 Đội xe buýt; Xưởng sửa chữa ôtô.
- 01 Đảng bộ có 64 đ/c Đảng viên, được chia thành 03 Chi bộ trực thuộc; Tổ chức Công đoàn cơ sở : 450 Đoàn viên công đoàn; Đoàn TNCS HCM : 100 Đoàn viên thanh niên; Hội CCB có : 59 đ/c.
+ Tổng số CB.CNV       : 560 người
THÔNG TIN

GOOGLE MAP
 
Liên Hệ
Online : 17
Tất cả : 4988
Copyright © 2016 Vận Tải An Giang
Design by: DCTH - JSC